už Jūsų pažįstamų meistrų sėkmę!

GAUKITE 30€ VERTĖS PREMIJĄ

Portal_Pro_heroimg_1920x550.jpg

Kaip viskas vyksta?

Rekomenduojate
meistrui „PortalPRO“

Gaunate premiją meistrui
atlikus 3 darbus

Jei vienos premijos negana - pradėkime viską nuo pradžių!
Kiek meistrų sėkmingai rekomenduosite, tiek premijų gausite!

„PortalPRO“ rekomendavimo sistemos taisyklės meistrams:

Bendrosios nuostatos:


1. Rekomendavimo programa yra vykdoma „PortalPRO“ platformoje adresu www.portalpro.lt.
2. Rekomendavimo programos organizatorius ir vykdytojas UAB „PortalPRO“, juridinio asmens kodas 305148290, adresas korespondencijai Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, el. p. info@portalpro.lt, tel. +370 623 33715.
3. Rekomendavimo programa yra vykdoma laikantis šių jos įgyvendinimo sąlygų (toliau – Taisyklės)
Taisyklių sąlygos:


4. Gauti 30 eurų vertės premiją, rekomendavus meistrą ar įmonę gali:
4.1. prie „PortalPRO“ platformos prisijungę ir jau per pagal „PortalPRO“ platformą gautus užsakymus darbus atlikę meistrai ir įmonės. 5. Gauti 30 eurų premiją gali „PortalPRO“ meistras / įmonė, kurio rekomenduojamas asmuo užsiregistravo „PortalPRO“ platformoje bei per platformą gauto užsakymo pagrindu tinkamai atliko ne mažiau kaip 3 remonto darbus arba suteikė tokį patį kiekį kitų paslaugų (ne ilgesniu kaip 3 mėnesių laikotarpiu), arba tinkamai atliko darbų ar suteikė paslaugų už ne mažiau nei už 200 eurų. 6. Rekomendavimo programoje gali dalyvauti „PortalPRO“ meistrai arba įmonė, kurie „PortalPRO“ platformą rekomendavo individualią veiklą vykdančiam asmeniui arba smulkiai įmonei iki 5 darbuotojų.
7. 30 eurų vertės premija taikoma už kiekvieną rekomenduotą meistrą/įmonę, kuri atitiks Taisyklių sąlygas, bei pagal per „PortalPRO“ platformą gautus užsakymus tinkamai atliks ne mažiau kaip 3 remonto darbus arba suteiks tokį patį kiekį kitų paslaugų (3 mėnesių laikotarpyje), arba tinkamai atliks darbų ar suteiks paslaugų už ne mažiau nei už 200 eurų.
8. Rekomendavimo programoje negali dalyvauti (t.y. negali būti rekomenduojami) meistrai ar įmonės, kurie jau yra užsiregistravę PortalPRO meistrų sistemoje ar yra atlikę per „PortalPRO“ platformą gautus užsakymus. Taip pat negali būti rekomenduojami meistrai ir įmonės kurie jau yra bent kartą bendradarbiavę su užsakovais kurie šiuo metu užsakymus pateikia per „PortalPRO“ platformą. Rekomendavimo programoje taip pat negali dalyvauti asmenys, kurie netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal su UAB „PortalPRO“ sudarytas sutartis. 9. Asmenys, dalyvaujantys Rekomendavimo programoje yra apskaitomi pagal rekomenduotų meistrų ir įmonių atliktų darbų ataskaitas kiekvieną savaitę. Apie sėkmingą dalyvavimą Rekomendavimo programoje asmenys yra informuojami el. paštu., o dovanų kuponas siunčiamas į šio asmens nurodytą el.paštą per 5 d.d. kai rekomenduotas meistras ar įmonė tinkamai įvykdo Taisyklių sąlygas.
Kitos nuostatos:


10. „PortalPRO“ pasilieka teisę bet kada keisti ar papildyti Taisykles, taip pat nutraukti programą, apie tai informuodama tinklalapyje www.portalpro.lt. Iki Taisyklių sąlygų pakeitimo ar papildymo rekomendacijas suteikusiems asmenims taikomos rekomenduoto meistro ar smulkios įmonės pirmojo darbo atlikimo ar paslaugos suteikimo pagal per „PortalPRO“ platformą gautą užsakymą metu galiojusios Taisyklių sąlygos. 11. Rekomendavimo programa galioja nuo 2020-08-01 iki 2020-12-31. Už meistrų ar smulkių įmonių, kurios po Rekomendavimo programos pasibaigimo tenkins Rekomendavimo programos sąlygas, rekomendavimą premija nėra mokama.
12. Visus su premija susijusius mokesčius, jeigu tokie bus taikomi sumoka premijos gavėjas.
13. UAB „PortalPRO“ neatsako už jokius nuostolius, susijusius su Rekomendavimo programos nutraukimu / sustabdymu / sąlygų pakeitimu.

UAB „PortalPRO“,   Ozo  g. 12A-1, LT-08200 Vilnius,   info@portalpro.lt,   +370 623 33715,   www.portalpro.lt

www.portalpro.lt | Išmaniai rinkis iš gausybės darbų. Dirbk ir užsidirbk patogiu laiku.

Kurk stabilią savo ateitį darydamas tai ką geriausiai moki. 

Privatumo politika

Juridinė informacija

Visos teisės saugomos PortalPRO © 2020